Sopimusehdot

Tilaaminen:

Asiakas tilaa urakoitsijalta kartoituskäynnin, jonka pohjalta urakoitsija tekee tarjouksen. Käynti on maksuton, eikä sitouta mihinkään.

Tarjouksen hyväksyminen:

Asiakkaan hyväksyessä tarjouksen astuu sopimus voimaan. Sopimuksen purkamisessa noudatamme laadittuja peruutusehtoja (katso kohta: muutos- ja peruutusehdot).

Muutos ja peruutusehdot:

Tarjous tehdään sovittujen materiaalien, sekä työn perusteella. Mikäli asiakas haluaa vaihtaa materiaaleja tai työn osuutta, voi se vaikuttaa urakkahintaan.

Asiakkaan peruuttaessa ennen työn alkamista on asiakas velvollinen maksamaan ostetut materiaalit, sekä 20% työn osuudesta.
Mikäli asiakas peruuttaa työn jo alettua, on asiakas velvollinen maksamaan ostetuista materiaaleista, tehdyn työn osuuden, sekä 20% jäljelle jäävästä osuudesta.

Virhevastuu ja reklamaatiot:

Urakoitsija on velvollinen korjaamaan mahdolliset puutteet sovitussa ajassa.